Orah

lat. Juglans regia

 

Orasi su rod biljaka iz porodice Juglandaceae. Orah se razvija kao stasito drvo do 25m visine, cveta u aprilu i maju, i uglavnom je rasprostranjen kao gajena biljna kultura. 

Plod oraha možemo ponuditi u dve kategorije, kao konvencionalni ili kao organski proizvod.


ORAH U LJUSCI

Orah u ljusci se klasira, vrši se kalibracija, a potom se pakuje u vreće od 10kg.

   Kalibar oraha u ljusci može biti: 28-30, 30-32, 32-34 i 34+ .

 

 

 

 

 

 


JEZGRO ORAHA

Jezgro oraha se prebira, selektuje se i nakon toga se dobijaju tri klase očišćenog oraha. Rinfuzna pakovanja su u kartonskoj ambalaži od 10kg.

   • Orah - polovine                                                        • Orah - četvrtine                                                      • Orah - komadi